بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :جراح عمومی             

شماره نظام پزشکی :15319  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :جراحی عمومی    

شماره تلفن همراه :09141414833  

شماره تلفن مطب :32221754  

شماره فکس مطب :32221754

آدرس ایمیل :    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان امام-نبش خیابان طرزی-کوچه مرادخان