بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :زنان وزایمان             

شماره نظام پزشکی :41026  

دوره های تکمیلی :دوره سونوگرافی زنان     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :زنان    

شماره تلفن همراه :09143417480  

شماره تلفن مطب :2241912  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :www.m.Tashipoursan@yahoo.Com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان سردارانروبروی داروخانه امیرالمؤمنین ساختمان آبا