بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :چشم پزشک             

شماره نظام پزشکی :33086  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :044-32222262  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :Jaberahmadzade@yahoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبارومیه-خیابان مدنی –روبروی خیام شمالی ساختمان پزشکان جم