بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :کودکان             

شماره نظام پزشکی :10712  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :اطفال    

شماره تلفن همراه :09181418698  

شماره تلفن مطب :32222434  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :Samad.joudi@yahoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبتقاطع خیام شمالی با مدنی