بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :زنان وزايمان             

شماره نظام پزشکی :1  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :33484581  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان حسنی - برج اسمان -طبقه 6