بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :زنان وزایمان              

شماره نظام پزشکی :1  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :زنان وزایمان    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :۳۳۴۳۱۲۰۴  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :mtr_habibzadeh@yahoo.Com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخ حسنی ساختمان زیتون ،نرسیده به برج اسمان طبقه دوم