بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :متخصص داخلی-بردتخصصی             

شماره نظام پزشکی :64030  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :32223673  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :drshahravan@yahoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبتقاطع خیام شمالی مدنی2نرسیده به بیمه اسیاساختمان کیمیاطبقه4