بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :بیهوشی             

شماره نظام پزشکی :56196  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :31944444  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :ramin85md@gmail.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطببیمارستان اذربایجان