بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :مسومیت             

شماره نظام پزشکی :1111  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :32236558  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان پنج راه - میدان امام حسین