بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :اورولوژی             

شماره نظام پزشکی :5927  

دوره های تکمیلی :فلوشیپ 2 ساله     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :اورولوژی    

شماره تلفن همراه :091441415673  

شماره تلفن مطب :04412227728  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :SSAMADZADEH2001@YAHOO.COM    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیام شمالی-کوچه اول-ساختمان خیام