بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :زنان وزایمان             

شماره نظام پزشکی :52165  

دوره های تکمیلی :سونوگرافی زنان ومامائی     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :جراحی زنان و زایمان    

شماره تلفن همراه :09144418209  

شماره تلفن مطب :04412222495  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :Fjalvand@ymail.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان امام خمینی-خیابان طرزی-ساختمان پزشکان سینا