بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :زنان وزایمان             

شماره نظام پزشکی :30377  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :زنان و مامائی    

شماره تلفن همراه :09141417356  

شماره تلفن مطب :2232658  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :Ali-143-2@yahoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان امام – اول خیابان سرداران-ساختمان پزشکان طبقه دوم