بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :جراحی عمومی             

شماره نظام پزشکی :14643  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :09141410394  

شماره تلفن مطب :04412229695  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیابان طرزی-ساختمان پزشکان طبقه 2