بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :کودکان             

شماره نظام پزشکی :20010  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :بیماری های اطفال           

گروه تخصصی :اطفال    

شماره تلفن همراه :  

شماره تلفن مطب :04412220045  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :NPashapor@yahoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبارومیه-پنجراه – جنب قنادی گلستان