بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 TitleCategory 
فیستول 1 دانلود
فیستول 2 دانلود
فشار خون 2 دانلود
فشار خون بالا دانلود
مراقبت از بیوپسی کلیه دانلود
مراقبت از گچ گیری دانلود
لوپوس SLE دانلود
مدیریت ریسک در حوزه سلامت دانلود
فشار خون 1 دانلود
شرایط حمل و نگهداری و تزریق فراورده های خونی 2 دانلود
شرایط حمل و نگهداری و تزریق فراورده های خونی1 دانلود
سینوس پاینولیدال 1 دانلود
سینوس پاینولیدال 2 دانلود
علایم هشدار مغزی برای بیماران ضربه سر دانلود
فسفر چیست دانلود
شیر مادر 1 دانلود
شیر مادر 2 دانلود
هموروید آموزش پس از ترخیص 2 دانلود
هولتر فشار خون 1 دانلود
هپاتیت 2 دانلود
هموروید آموزش پس از ترخیص 1 دانلود
کاتاراکت 2 دانلود
کیست تخمدان دانلود
هولتر فشار خون 2 دانلود
کاتاراکت 1 دانلود
هپاتیت 2 دانلود
منشور حقوق بیمار دانلود
مواردی که هرگز نباید اتفاق بیفتد دانلود
مراقبت نوزادان 1 دانلود
مراقبت نوزادان 2 دانلود
هپاتیت 1 دانلود
هپاتیت 2 دانلود
مواردی که هرگز نباید اتفاق بیفتد دانلود
هپاتیت 1 دانلود
ایدز 1 دانلود
ایدز 2 دانلود
اسهال در کودکان 2 دانلود
انتی بیوتیک و روش مصرف آن 1 دانلود
برش پروستات از طریق مجرا 1 دانلود
برش پروستات از طریق مجرا 2 دانلود
ایمنی بیمار دانلود
بخیه 1 دانلود
اسهال در کودکان دانلود
آموزش پس از ترخیص بیماران از CCU 2 دانلود
آنتی بیوتیک و روش مصرف آن 2 دانلود
آسیب نخاعی دانلود
آموزش پس از ترخیص بیماران از CCU 1 دانلود
احکام روزه برای بیمار دانلود
اختلالات رشد دانلود
آنژین صدری 1 دانلود
آنژین صدری 2 دانلود
روش های پیشگیری و درمان زخم فشاری در بیماران دانلود
رینوپلاستی دانلود
دیسک کمر (آموزش پس از ترخیص) 2 دانلود
راهنمای مصرف وارفارین دانلود
سنگ کیسه سفرا 1 دانلود
سنگ کیسه سفرا 2 دانلود
زایمان طبیعی و سزارین 1 دانلود
زایمان طبیعی و سزارین 2 دانلود
دیسک کمر (آموزش پس از ترخیص) 1 دانلود
بیماری مزمن انسدادی ریه دانلود
پروستات دانلود
بیمارانی که با نفروستومی به منزل می روند دانلود
بیماری ام اس وآنچه بیمار مبتلا و خانواده بیمار باید بدانند دانلود
خطاهای پزشکی دانلود
دیسک کمر دانلود
پلاویکس دانلود
تحلیل علت ریشه ای خطاهای پزشکی دانلود